Integrál Pszichológia Képzés  ›   Tanáraink

Tanáraink

Kis Dániel

Filozófiai és Teológiai tanulmányokat végzett Kolozsvárott, mialatt egy máramarosi ortodox kolostorban három hónapos néma - kartauzi -, misztikus elvonuláson vett részt. Itt érintette meg az isteni Csend és a kontempláció.

Később Budapesten és Londonban tanult, nemzetközi kapcsolatokat és közgazdaságtant. A keresztény kontemplatív vonalat képviseli, világcentrikus, integrál szemléletben, Ken Wilber által is informáltan.

Egyben Jálics Ferenc jezsuita, valamint Thomas Keating trappista atya tanítványa, élőben és virtuálisan is. Szellemi irányultságát tekintve spirituális szabadságot hirdető, egyházi dogmatikától mentes, szerteágazó érdeklődésű és képességű "all-round" személyiség.

"Korábban a dolgok és jelenségek érdekeltek.

Wittgenstein azt mondta, hogy a „világ” tények összessége”. Nem voltam biztos ebben és így, kerestem. „Homo querens” - mondtam magamról és érdekelt minden, ami ebben a furcsa, de csodás világban van, mint jelenség és tény.

Később jöttem rá igazán, hogy a tényeket – jórészt - emberek követik el, vagy játszanak közre bennük.

A cselekvés indokai, a motiváció, a tények „okozóinak” motorjai érdekelnek.

Az ember egészében.

Az ember mint „imago Dei”....

Keresem ezt az Isten-képet magamban és keresem másokban....

Igyekszem olyan közel maradni saját lelkemhez, amennyire csak lehetséges.

A szemlélődő imamód és a "centering prayer" kontemplációs útjait igyekszem járni Jálics Ferenc jezsuita atya és Father Thomas Keating (a kontemplatív imamód talán legjelentősebb ma élő mesterei), valamint Brother David Steindl-Rast, benedekrendi és Willigis Jaeger, bencés szerzetes - mai misztikusok - élő tanításai szerint a jézusi alapokon."

"Ha lényünk középpontja felé, létünk felé, vagyis a bennünk lakó isteni felé fordulunk, ebből a mélységből lassanként hihetetlen erő árad..." (Jálics Ferenc)

Legyél csendben, és tudd, hogy én vagyok Isten.

Legyél csendben, és tudd, hogy én vagyok.

Legyél csendben, és tudd.

Legyél csendben.

Legyél.

(Zsoltárok 46,11)

http://kontemplacio.hu