Tartalom

Pszichológia - használati utasítás a lélekhez

Az emberi működést érintő tudásanyaghoz kétféle módon lehet hozzáférni. Az egyik a pszichológiában eddig leírt és kutatott dolgok tanulmányozása, a másik pedig a saját bensőnk megfigyelésen, tapasztalaton és mások pontos visszajelzésén alapuló megismerése. Mindkét út nyitva áll előttünk, csak el kell rajtuk indulni.

 

A pszichológia tudománya

A történelem során megjelent pszichológiai irányzatok egy gazdag világot alkotnak, s az integrál megközelítés szerint kiegészítik egymást. Többféle felosztás létezik, de azt mondhatjuk, hogy összesen kb. hat fő pszichológiai megközelítés fejlődött ki napjainkig.

 

 

A pszichoanalízis elsőként alkotott egy összefüggő képet a lelki élet működéséről és a pszichés betegségek kezeléséről. Az 1900-as években jelent meg és Freud nevéhez kapcsolódik, aki szerint pszichés valóságunkat három nagy részre oszthatjuk – tudatos, tudatelőtti és tudatalatti. Amíg a tudattalan információk nem kerülnek be a tudatba, addig nem lehet velük dolgozni. Jung Freud tanítványa volt. Szerinte a tudattalanunk két részből áll. Egy részét képezi a személyes tudattalan (amiről Freud is beszélt), a másik része viszont kollektív, közös a többi emberrel.

Az 1930-as évek a viselkedéslélektan, az 50-es évek a kognitív pszichológia kialakulásának időszaka volt. Az egyik alapelv, amire a kognitív irányzat rávilágított, hogy nem pusztán a velünk történt eseményekre adunk egy bizonyos választ, hanem arra, hogy milyen JELENTÉST adunk ennek az ingernek. Nem passzívan befogadjuk a világot, hanem mi alakítjuk az értelmezéseinkkel.

A hippi korszak szellemisége hatással volt a pszichológiára is. Az 1960-as években jelent meg a humanisztikus pszichológia, amelynek szemlélete szerint az ember belső magja alapvetően jó, pozitív és egészséges. Ha biztosítjuk számára a megfelelő feltételeket, akkor az önmegvalósítás, szabadság, kreativitás és egyre nagyobb hitelesség felé halad.

Az 1970-es években előtérbe kerültek az ember spirituális élményei is. Ezt az aspektust a transzperszonális pszichológia vizsgálta behatóan, amely szerint nem emberi lények vagyunk spirituális élményekkel, hanem spirituális lények emberi tapasztalatokkal és egóval. A módosult tudatállapotban megélt élményeket ez a szemlélet ugyanolyan “valósnak” tekinti, mint a normál, hétköznapi élményeket, és terápiás körülmények között, tudatosan használja őket a fejlődésre.

Jelenleg az egyik leginnovatívabb pszichológiai megközelítés az integrál pszichológia, amely Ken Wilber, amerikai filozófus nevéhez fűződik, és a 2000-es évtől tekinthető külön irányzatnak. Az integrál pszichológia alkotta meg az egyik legkomplexebb emberképet az addigi pszichológiai irányzatok ismereteinek szintézisével. Emellett összegezte a keleti világ spiritualitását és bölcsességét, és más tudományos tételeket is, ami által sokkalta tágabb összefüggésekben tudjuk értelmezni az emberi lelket és az ember hétköznapi, világi vagy épp spirituális élményeit, de az elme betegségeit is.

 

Önmagunk megismerése

A saját bensőnk értelmezésében és kutatásában tudnak segítséget nyújtani a különböző lelki segítők és a pszichoterápia. Na, de mit is takarnak ezek a fogalmak?

A pszichoterápia segítő beszélgetést jelent, amelynek módja, technikája és a háttérelmélete irányzatonként eltérő. A terapeuta képzett módon beszélget, ami elősegíti a kliens probléma megoldását. A kliens és terapeuta között speciális kapcsolat van, ami folyamatosan alakul, és maga a kapcsolat is fejlesztő, gyógyító hatású. Milyen személyek állhatnak a segítséget adó oldalon, és mi jellemző rájuk?

A pszichológus az, aki elvégezte az egyetemi pszichológia mesterképzés szakot, ami egy bölcsészettudományos képzés. Ahhoz, hogy a kezébe konkrét technikák és módszerek kerüljenek, tovább kell tanulnia, mert a képzés önmagában kutatói-tudósi bölcsész képzés, mely minimális mértékben készít fel a kliensekkel való gyakorlati segítő munkára. Annak a pszichológusnak, aki pszichoterápiás tevékenységet szeretne végezni, tovább kell tanulnia a klinikai szakpszichológusi poszt-graduális képzésen, mely a diploma megszerzése után további négy év. Az első interjú és felvett tesztek alapján megállapít egy diagnózist és terápiát folytat a páciensekkel.

A pszichiáter egy harmadik szakterület, és nem egyenlő az előbbi kettővel. A pszichiáter orvosi egyetemet végzett orvos, tehát fizikai - biológiai szemléletű, és ezen belül specializálódik a pszichiátriára. Azt tanulja, hogy a lelki bajok idegrendszeri eredetűek. Ennek megfelelően az általa előírt és javasolt kezelés is biológiai - gyógyszeres.

A pszichoterapeuta a magyar hivatalos lelki gyógyító világban a legmagasabb végzettség. Beszélgetős és egyéb módszerekkel (pl. csoportmunka, relaxáció) segíti a lelket gyógyulni. A pszichoterapeuta képzés további tanulmányokat igényel: klinikai szakpszichológus vagy orvos jelentkezhet rá, és ez egy további két-három éves képzési szakaszt jelent.

A neurológus megint más: ő az idegrendszer fizikai problémáiból eredő problémákat kezeli (pl. idegi becsípődésből eredő szédülés, vagy autóbaleset utáni agysérülés). Ő nem lelki segítő, hanem orvos!

Vigyázat! A pszichiáter sem lelki segítő önmagában! Csak akkor nyújt beszélgetéses lelki feltáró segítséget, ha abban külön képzett, egyébként gyógyszert ír csak fel, és az nem minden esetben jó megoldás, inkább a súlyosabb helyzetekre való, amikor a személy már hosszabb távon nem képes dolgozni, kapcsolatokban lenni vagy megmaradni ebben a valóságban. 

Integrál tanácsadónak hívjuk azt, aki az Integrál Akadémia keretein belül képződik, egyszerre jár egy három éves komoly önismereti képzésre és egy megalapozott meditációs hagyományban tanulja a spirituális utat. Emellett tanácsadói szintű lelki segítői módszereket tanul, melyek nem a klinikai súlyosságú betegek kezelésére, hanem a normál felnőttek életének jobbá tételére valók.

Alternatív lelki segítőknek hívjuk mindazokat, akik természetgyógyászati és/vagy ezoterikus módszerekkel dolgoznak, pl. a látó, asztrológus, kineziológus stb. – akik mögött nem áll a spiritualitás mellett pszichológiai kiképzés, és komoly, szakemberek által vezetett önismereti-terápiás sajátélmény folyamat, valamit a lelki segítői beszélgetés fogásainak a módszeres elsajátítása.

A laikus segítő pedig az az ember, aki nem részesült segítői képzésben, de lelkes abban, hogy segítsen nekünk és azt ösztönösen teszi. Gyakran igyekszik megnyugtatni minket, lehet, hogy ítélkezik azok fölött, akiktől szenvedünk, mert azt gondolja, ezzel segít minket. Lehet, hogy eltereli a direkt figyelmet, tanácsokat ad, szeretget bennünket stb. Noha ösztönösen ezek segítségnek tűnhetnek, a képzett és hatékony lelki segítői beszélgetés ezeket nem teszi, hisz ezek lehet, hogy az egónkat pillanatnyilag megnyugtatják, de nem oldják meg a dolgainkat. A képzett lelki segítő távol áll a laza baráti csevegéstől - bár ez utóbbi is hoz megnyugvást és kilazulást -, tipikusan sokszor gyorsabban és mélyebben, mint a baráti beszélgetések.

Az önismeret útja és a pszichológia tudományának megismerése tehát minden elkötelezett érdeklődőnek elérhető. Érdemes élni a lehetőségekkel, melyek nem csak önmagunknak, hanem a körülöttünk lévőknek is segítenek a mindennapok örömtelibb megélésében.

 

Vissza az előadássorozathoz...